SỰ KIỆN MỚI
05 17, 2020

Thông Tin Tuyển Sinh Năm học 2020 – 2021

277 Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chương trình - Sự kiện

  • 2020 05
  • 2021 05
  • 2022 06
  • 2023 05
17 05

THỦ TỤC ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC Học sinh phải có Hạnh kiểm Khá hoặc Tốt. Lớp 10, 11, 12: Giấy khai sinh, giấy chứng nhận tạm thời cấp 2, học bạ. Riêng học sinh vào lớp 12 phải có thêm chứng chỉ Nghề phổ thông. Mọi chi tiết xin liên hệ phòng học vụ: -Điện […]

277 Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ
22 05

THỦ TỤC ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC Học sinh phải có Hạnh kiểm Khá hoặc Tốt. Lớp 10, 11, 12: Giấy khai sinh, giấy chứng nhận tạm thời cấp 2, học bạ. Riêng học sinh vào lớp 12 phải có thêm chứng chỉ Nghề phổ thông. Mọi chi tiết xin liên hệ phòng học vụ: -Điện […]

277 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú Xem bản đồ
01 06

THỦ TỤC ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC Học sinh phải có Hạnh kiểm Khá hoặc Tốt. Lớp 10, 11, 12: Giấy khai sinh, giấy chứng nhận tạm thời cấp 2, học bạ. Riêng học sinh vào lớp 12 phải có thêm chứng chỉ Nghề phổ thông. Mọi chi tiết xin liên hệ phòng học vụ: -Điện […]

277 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh Xem bản đồ
02 05

THỦ TỤC ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC Học sinh phải có Hạnh kiểm Khá hoặc Tốt. Lớp 10, 11, 12: Giấy khai sinh, giấy chứng nhận tạm thời cấp 2, học bạ. Riêng học sinh vào lớp 12 phải có thêm chứng chỉ Nghề phổ thông. Mọi chi tiết xin liên hệ phòng học vụ: -Điện […]

277 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh Xem bản đồ