HỆ THỐNG:

CƠ SỞ 1 đ/c: số 277 Tân Quí , phường Tân Quí, quận Tân Phú. CƠ SỞ 2 đ/c: số 95 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12. CƠ SỞ 3 đ/c: số 201 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12.

Liên hệ

Địa chỉ

277 Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Office : Monday to Friday: 10am to 7pm

Chỉ đường

Liên hệ THPT Minh Đức